צפו בדוגמאות פרויקטים

פרויקטים
לדוגמא

פרויקטים בהם השתתף אינג' שרגא גורמן כמנהל ביצוע

Shape

צפו במגוון פרויקטים שבוצעו על ידנו

פרויקטים לדוגמא

פרויקטים בהם השתתף אינג' שרגא גורמן כמנהל ביצוע